Политика за поверителност

Последна актуализация [22.05.2018]

Вашето доверие е важно за нас.

Ние искаме да се уверим, че разбирате каква  лична информация, може да събираме за Вас, когато взаимодействате с ГлаксоСмитКлайн и неговата група от фирми (наричано по-долу "GSK", GlaxoSmithKline , "ние", "нас" и "нашите"), как ние използваме Вашата лична информация и как  я съхраняваме.

Тази Политика за поверителност обяснява:

 • Каква лична информация събираме?
 • Как използваме Вашата лична информация?
 • На какво основание използваме Вашата лична информация?
 • Колко дълго ще съхраняваме личната Ви информация?
 • Може да споделяме Вашата лична информация с други лица и да я предаваме в други страни;
 • Как защитаваме Вашата лична информация;
 • Вашите права относно личната ви информация;
 • Какво да направите ако не искате да ни предоставите личната си информация; и
 • Как използваме бисквитки и къде на да намерите още информация.

 

Ние можем периодично да внасяме промени в този Политика за поверителност.  Препоръчваме Ви  да преглеждате тази Политика за  поверителност периодично.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете с нас чрез един от методите, изложени в  секцията  Връзка  с нас посочена  по-долу.

Каква лична информация събираме?

Личната информация, която събираме, когато се свързвате  с нас чрез този сайт включва:

    
 • Информация, която ни предоставяте, като
  • Вашето име и информация за контакти;
  • имейл съобщения, изпратени до GSK;
  • формуляр за регистрация, когато се регистрирате за уебкаст събитие, и
  • Вашите отговори за изследванията, във които можете да изберете да участвате.
 • Tехническа информация, например чрез използването на бисквитки, като
  • данни за активност, например когато сте попълнили  формуляр на този уебсайт;
  • информация от Вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната  система които използвате, време на  достъп,  разглеждани страници, кликване върху URL адреси,  Вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в  този сайт;
  • Проследяващите пиксели на социални медии, които позволяват на платформи като Facebook и Twitter,  да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията Ви; и
  • информация за  устройството,  включително уникален идентификатор на устройството, модела на хардуера, операционната система и версията й, информация за  мобилната мрежа.
  • Вашето име и информация за контакти;
  • имейл съобщения, изпратени до GSK;
  • формуляр за регистрация, когато се регистрирате за уебкаст събитие, и
  • Вашите отговори за изследванията, във които можете да изберете да участвате.

Личната информация, която събираме, когато наблюдаваме други уеб сайтове може да включва  Ваши  публични лични  данни, например, когато наблюдаваме цифрови разговори във обществени платформи, за да разберем  какво казват хората за нас или фармацевтичната промишленост  като цяло. Може да комбинираме информацията, която имаме за Вас от различни източници.

Личната информация която събираме, когато Вие докладвате  възможен страничен ефект свързан с някои  от нашите продукти може да включва информация като Вашия пол, дата на раждане и информация за Вашето здраве.

Как използваме Вашата лична информация?

Може да използваме Вашата лична информация за:

 • Да Ви предоставим информация и услуги, включително:
  • Онлайн събития, като уебкаст събития;
  • Нашите прес съобщения;
  • Обяви за работа;
  • Финансови резултати; и
  • съвети и полезна информация и маркетингови комуникации за нашите продукти и услуги. Ние винаги ще взимаме Вашето съгласие за маркетингови услуги, когато това се изисква от закона.
 • Контакт и взаимодействие с Вас, включително за да:
  • отговаряме на исканията Ви (например в случай сте подали заявление за работа); и
  • предоставяме важни съобщения и актуализации, като например промени в нашите условия и политики, предупреждения за нарушения сигурността на данните и административни съобщения.
 • Да поддържаме нашия бизнес, включително за:
  • отговаряне на съобщенията, които правите за  възможен страничен ефект свързан с някои от нашите продукти и за да следим за безопасността на нашите продукти
  • да спазваме приложимите закони, наредби и указания;
  • да отговорим на изисквания или искания от страна на регулаторни, правителствени, съдебни  органи; и
  • за да извършваме проучване и предприемане на  действия срещу незаконно или вредно поведение на потребителите.
 • Подобряване на нашите всекидневни  операции, включително:
  • за вътрешни цели като одити, анализ на данни и изследвания, което да ни помогне за доставяне и подобряване на цифровите платформи на GSK, тяхното съдържание и услуги;
  • да наблюдаваме и  анализираме  тенденции, използване и активност във връзка с нашите продукти и услуги, за да разберем кои части от нашите цифрови платформи и услуги представляват  най-голям интерес, и за подобряване на дизайна и съдържанието на нашите платформи;
  • да подобрим нашите продукти и услуги и общуването с Вас; и
  • (когато е приложимо) да бъдем сигурни, че имаме актуална информация за Вас.

На какво основание използваме Вашата лична информация?

Законодателството за защита на личните данни определя редица различни основания, на които една компания може да разчита  да събира и използва Вашата лична информация.

Ние използваме Вашата лична информация на следните основания:

 • За законни бизнес цели: Ние използваме Вашата лична информация, за да могат нашите комуникации с Вас да бъдат по-подходящи и персонализирани и да направим Вашият опит със  нашите продукти и услуги, по-ефикасен и ефективен. Това също така ни помага да оперираме и да подобряваме  бизнеса си и да сведем до минимум възможни прекъсвания на услугите, които Ви предлагаме.
 • За изпълнение на договор, по който Вие сте страна:  може да се наложи да обработваме Вашите лични данни, за да ви предоставим продукт или услуга, които искате от нас.
 • Да изпълним нашите законови задължения и други искания за информация: за нас е важно да бъдем в състояние да спазваме законовите изисквания, подзаконовите актове и насоки, както и други искания или изисквания за данни, както са изложени тук. Те засягат начина, по който ние управляваме нашия бизнес и ни помагат да направим нашите продукти и услуги възможно най-сигурни.
 • Вие сте дали вашето съгласие: понякога може да се наложи да получим Вашето съгласие, което ще  ни позволи да използваме личната Ви информация за една или повече от целите, описани по-горе. За информация относно правата, които имате, ако ние обработваме  Вашата информация въз основа на Вашето съгласие, вижте раздела "Вашите права относно Вашата лична информация“. 

Колко дълго ще съхраняваме Вашата лична информация?

Ние винаги ще пазим Вашите лични данни за срока, изискван от закона, както и когато трябва да го направим  във връзка с дело или разследване, засягащо GSK. В противен случай, пазим Вашата лична информация:

 • за толкова дълго, колкото е необходимо да Ви предоставим достъп до услуги, които сте заявили;
 • когато сте се обърнали към нас с въпрос или молба, за толкова дълго, колкото ни е необходимо, за да отговорим на Вашия въпрос или заявка.

Ние понякога споделяме Вашата лична информация с други лица и я предаваме в други държави

Може да споделяме Вашата лична информация с:

 • други дружества от групата на GSK; и
 • със следните доверени трети лица:
  • нашите представители и доставчици, включително и тези, които ни предоставят технически услуги като анализ на данни, хостинг и техническа поддръжка;
  • нашите професионални консултанти, одитори и бизнес партньори;
  • регулаторни органи, държавни и съдебни институции; и
  • други трети лица във връзка с преобразуване на част или на целия ни бизнес.

Вашата лична информация може да бъде обработвана от GSK, неговите дъщерни дружества и от доверени трети лица- доставчици на GSK извън Вашата страна. Законите за защита на лични данни в страните, към които се предават Вашите лични данни, могат да не бъдат еквивалентни или толкова защитаващи като законите във Вашата страна.

Ние ще предприемем подходящи мерки за да гарантираме, че личната ви информация остава защитена и сигурна, когато бъде прехвърлена извън Вашата страна, в съответствие с приложимите закони за защита на данните и неприкосновеността на личния живот. Тези мерки включват споразумения за трансфер на данни, прилагащи стандартните клаузи за защита на данни или Задължителните Фирмени Правила на GSK. Можете да намерите повече информация за споразуменията за трансфер на данни, тук, както и повече информация за Задължителните Фирмени Правила на GSK. 

Защита на Вашата лична информация

Ние използваме различни мерки за сигурност и технологии, за да защитим Вашите лични данни от неоторизиран достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване в съответствие с приложимите закони за защита на данни и неприкосновеност на личния живот. Например, когато споделяме Вашата лична информация с външни доставчици, ние можем да сключим писмено споразумение, което задължава доставчиците да пазят вашата информация поверителна и да предприемат  подходящи защитни мерки за поддържане на сигурността на Вашата информация.

Предаването на информация чрез интернет или мобилна мрежова връзка  към нас не може да бъде напълно сигурно и всяко такова прехвърляне на данни е на Ваш риск.

Уебсайтове, които не притежаваме и не контролираме

От време на време ние може да предлагаме връзки към уебсайтове или мобилни приложения, които не са притежавани или контролирани от нас. Тази Политика за поверителност не се прилага за тези сайтове. Ако решите да използвате тези сайтове, моля, проверете  условията  за  поверителност , публикувани на всеки уебсайт или мобилно приложение, което достъпвате, за да се информирате за техните практики за поверителност. 

Вашите права относно Вашата лична информация

Законите за защита на личните данни ви предоставят редица права относно Вашата лична информация.

Вие имате има право да:

 • поискате от GSK достъп до вашата лична информация, която GSK притежава за Вас;
 • поискате коригиране и/или изтриване на Вашата лична информация;
 • поискате ограничаването на обработката на Вашите лични данни или да възразите срещу  обработката;
 • оттеглите съгласието си за обработването на Вашите лични данни (когато GSK обработва Вашите лични данни въз основа на вашето съгласие);
 • да поискате да получите или да прехвърлите в друга организация, в машинно четима форма, личната информация, която сте предоставили на GSK; и
 • да подадете жалба до местния орган за защита на личните данни, ако Вашите права са нарушени, или ако сте пострадали в резултат на незаконна обработка на Вашите лични данни.

Ако желаете да упражните правата си, моля уведомете ни като се свържете с нас, както е посочено в раздел „Връзка с нас“ по-долу.

Какво става ако не искате да ни предоставите Вашата лична информация?

Когато Ви е предоставена възможност да споделяте Вашата лична информация с нас, винаги можете да изберете да не го правите.

Ако възразите срещу обработването на Вашата лична информация, или ако сте предоставили Вашето съгласие за обработка и по-късно решите да го оттеглите, ние ще уважим Вашият избор съгласно нашите законови задължения. Това може да означава, че ние няма да бъдем в състояние да извършваме действия, необходими за постигане на целите, определени в раздел "Как  използваме вашата лична информация?" по-горе, или че няма да имате възможност  да  използвате  услугите и продуктите, предлагани от нас.

Бисквитки и други технологии

Този сайт използва технология, наречена "бисквитки", които позволяват на този сайт да ви разпознае и  да ви отговори  индивидуално. Можете да изберете да приемете или отхвърлите "бисквитките".

Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", не всички елементи на този сайт ще могат да функционират по предназначение, така че Вашето използване на сайта може да бъде засегнато.  За повече информация относно използването  на „бисквитки“, моля вижте нашата Политика относно бисквитките.

Връзка с нас

Ако имате въпроси или изисквания относно тази Политика за поверителност, или ако желаете да упражните правата си, обърнете се към Вашето местно дружество GSK, използвайки информацията за контакт по-долу.

Обединеното Кралство

За да се свържете с GSK в Обединеното Кралство, обадете се на 0808-234-6680

Съединените Американски Щати

За да се свържете с GSK в САЩ, обадете се на 1-866-475-3844

Република България:

За да се свържете с ГлаксоСмитКлайн ЕООД в Република България, обадете се на +359 2 9531034 или ни пишете на имейл: BG.CPA@gsk.com.

За останалите държави:

Информация за контакт се намира в нашата световна директория за контакти.

Администратор на лични данни

GlaxoSmithKline Services Unlimited и дружеството от групата GlaxoSmithKline в държавата за този уебсайт са администратори на Вашата лична информация.

Можете да намерите списък на  дружествата от групата GSK и данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните за Европа на  GSK тук.