Опазване на околната среда

За да можем да продължим да доставяме висококачествени продукти на пациентите и потребителите в бъдеще, трябва да пазим природните ресурси, от които се нуждаем за производството им.

Целта ни е да намалим въздействието си върху околната среда с една четвърт до 2030 г., да намалим емисиите на парникови газове, да намалим въздействието върху водите и да рециклираме отпадъците.

За повече информация относно нашата ангажираност към околната среда, моля посетете глобалната ни интернет страница.

Зелена химия

Нашите учени са на мисия: да откриват нови лекарства, като същевременно намаляват въздействието от тяхното производство, доставка и използване върху околната среда.

„Точно оразмеряване” на опаковките на таблетките за намаляване на въглеродните емисии

Как можете да поберете шест таблетки в едно и също пространство, колкото и четири - и защо бихте искали да го направите? На пръв поглед това може да изглежда като незначителен въпрос, но ако отговорът носи със себе си спестяването на 155 тона емисии на CO2, ние се радваме, че нашите производствени екипи си задават тези въпроси.