Нашият нов начин на работа

Променяме начина, по който работим, за да продължим да прилагаме ценностите си във всичко, което правим.

Очакваме служителите ни и третите страни, с които работим, да действат съгласно нашите ценности – фокус върху пациента, почтеност, уважение към хората и прозрачност. Искаме да разберем и, където е възможно, да надминем обществените очаквания спрямо нас. Променихме начина си на работа, като често отивахме отвъд нормите в индустрията, за да продължим да прилагаме ценностите си.

На нашата глобална интернет страница може да намерите повече информация за нашия нов начин на работа.