Нашите служители

Инвестирането в нашите служители и екипи ни помага да осигурим дългосрочната устойчивост на нашия бизнес.

Добрите практики ни помагат да създадем отлична работна атмосфера, в която всички служители се чувстват оценени, уважавани, силни и вдъхновени.

Работа в GSK

Целта ни е да създадем ангажираща работна атмосфера, която насърчава служителите да допринасят и да ни помагат да постигнем стратегическите си бизнес цели. В основата стоят нашите инвестиции в развойна дейност, подходът ни към гъвкавия труд и иновативните ни програми за безопасност, здраве и благосъстояние.

Толерантната среда е добра за бизнеса, тъй като предоставя различни знания, гледни точки, опит и стилове на работа, стимулирайки по този начин креативността и иновативността. Имаме над 101 000 служители в 150 страни по света.

Ангажиране и развитие на нашите служители

Целта ни е всеки служител на GSK да се чувства ангажиран с работата и колегите си и да разбира влиянието, което има върху постигането на нашите бизнеси цели и резултати. Знаем, че един от ключовите мотивиращи фактори за нашите служители е обстоятелството, че приносът им оказва положително влияние върху живота на хората – а това осмисля труда им.

Предлагаме на всички наши служители различни възможности за обучение и персонализирани програми за развитие. За да постигнат служителите ни устойчиви високи резултати, ние насърчаваме обучението на работното място посредством амбициозни проекти, подкрепени от специализирани образователни програми, обучения и тренинги, както и възможности за доброволен труд чрез нашата програма PULSE. Нашата нова система за оценка поставя ясни цели на служителите ни, очертани чрез нашата стратегия и подкрепени от шестте "Очаквания на GSK", дефиниращи какво изискваме от всички в GSK. Тази система поставя акцент не само върху резултатите, но и върху начина на постигането им, и ни дава възможност по-добре да ангажираме и мотивираме служителите си, като укрепим връзката между индивидуалните постижения и възнаграждението.

Гъвкавото отношение към работата ни дава възможност да привличаме, задържаме и мотивираме критични групи способни хора. Това включва формални условия като гъвкаво работно време, непълен работен ден и споделяне на задълженията, както и неформални условия като работа от различни места.

Толерантност и многообразие

Като толерантен работодател привличаме, задържаме и мотивираме работна сила, отразяваща общностите, в които работим.

Целта ни е да подобрим равенството между половете на всички нива в нашата организация. Продължаваме да се фокусираме върху създаването на възможности за жени в управлението и през 2015 г. в световен мащаб жените представляваха 42% от мениджърите и 52% от служителите в нашата програма „Бъдещи лидери“.

За да сме сигурни, че ръководните ни екипи представляват различните пазари, които обслужваме, ние изграждаме набор от таланти, които обхващат хора от различен културен и етнически произход. В ръководния състав на корпорацията са представени шест националности, а служителите от нашите развиващи се пазари, Азиатско-тихоокеанския регион и Япония, представляват 43% от нашия екип.

Също така ние се стремим да проявяваме разбиране към нуждите на хората в неравностойно положение, когато създаваме възможности за работа. Нашият Глобален съвет за хората в неравностойно положение очерта редица възможности за подобряване на условията в GSK. През декември 2015 г. си партнирахме с кампанията на правителството на Обединеното кралство „Увереност за хората в неравностойно положение“, за да обърнем внимание на всички наши служители върху хората в неравностойно положение и да им осигурим по-добри възможности.

Подобряване на здравето, безопасността и гъвкавостта

Предоставяме здравословна и безопасна среда на нашите служители. Нашите програми за здраве и безопасност дават възможност на служителите да водят по-здравословен и безопасен живот на работа и у дома. Предоставяме профилактични здравни услуги, консултации, обучения, уъркшопи на тема гъвкавост, както и решения за безопасност, които имат положително влияние върху благосъстоянието, сигурността и производителността на хората.

Искаме GSK да бъде предпочитан работодател. За да постигнем целта си, инвестираме много в развитието на служителите на всички нива - от хората, чиято кариера едва започва, до старшите мениджъри.

На нашата глобална интернет страница може да намерите повече за работата в GSK.