Здраве за всички

Всичко, което правим в GSK е в подкрепя нашата цел, да помогне на хората да правят повече, да се чувстват по-добре, да живеят по-дълго. Нашите лекарства, ваксини и продукти без рецепта, подобряват качеството на живот на пациентите и потребителите по целия свят.

Но все още има милиони хора, които живеят с незадоволени здравни потребности. Искаме да помогнем това да се промени, използвайки нашия научен опит, нашите партньорства и глобалния ни обхват.

В продължение на десетилетия ние работихме за подобряване на здравеопазването в световен мащаб и за намаляване на въздействието на болести, които засягат непропорционално най-бедните хора в света, като полиомиелит, малария, ХИВ и лимфна филиароза.

Днес ние използваме този ценен опит и нашата научноизследователска и развойна дейност, за борба с инфекциозните заболявания, които засягат деца и младежи в развиващите се страни - по-специално малария, туберкулоза и ХИВ / СПИН. Нашият подход е научно ориентиран, устойчив за нашия бизнес и приоритизиращ въздействието.

На нашата глобална интернет страница може да намерите повече информация.