Работа в GSK

Нашата култура и ценности

Нашите главни ценности са фокус върху пациента, почтеност, уважение към хората и прозрачност. Очакваме служителите ни да споделят нашите ценности и действията им винаги да са прозрачни и почтени.
Мотивираме нашите служители да поставят ценностите ни на първо място при вземането на всяко решение чрез силно ръководство, възможности за индивидуално развитие и възнаграждение на служителите в съответствие с начина им на работа и постигнатите резултати. Искаме всички в GSK да се гордеят с работата си, с компанията, за която работят, и с резултатите от труда си.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Фокус върху пациента

Фокусираме се върху отделния човек и правим най-доброто за пациентите и клиентите. В работата си се придържаме към най-високите стандарти за етична медицинска практика и управление. Освен това държим на ефективната и отговорно управлявана снабдителна верига, която е от ключово значение, за да могат производствените ни екипи да доставят висококачествени лекарства и продукти на пациентите и потребителите.

За да постигнем тази цел, работим с нашите партньори и клиенти за подобряване на здравните грижи и създаване на нови лекарства и ваксини. Можем да заслужим уважение само ако се опитаме да погледнем света през очите на другите и предоставим продукти, които наистина помагат.
За да постигнем целта си, ние:

 • се фокусираме върху нуждите на пациентите и потребителите в изследователската дейност
 • поставяме на първо място безопасността на пациентите и потребителите
 • осигуряваме качествени продукти и надеждни доставки

Почтеност

Ние държим на почтеността. Най-важното при вземането на всяко решение е да направим най-доброто за нашите пациенти и потребители. По този начин ние демонстрираме почтеност в действие – на всички нива, всеки ден.

За да покрием стандартите, които с право се очакват от нас, ние трябва винаги:

 • да действаме законосъобразно и честно, като спазваме духа на всички закони, разпоредби и политики
 • да насърчаваме служителите да съобщават за нередности и отклонения от нашите ценности
 • да поемаме реалистични ангажименти и да спазваме обещанията си
 • да търсим принципи, а не „вратички“
 • да насърчаваме служителите да търсят съвет при всяко съмнение

Уважение към хората

Подкрепяме и вдъхновяваме нашите колеги, за да им помогнем да дадат най-доброто от себе си и да постигнат отлични резултати. Решаваща в случая е нашата ежедневна работна култура, която се основава на следните принципи:

 • Грижим се работното ни място да е безопасно и не допускаме тормоз
 • Активно търсим, оценяваме и събираме различните знания, гледни точки, опит и стилове, които са налице в нашата глобална общност от служители
 • Създаваме атмосфера на доверие, в която всеки спокойно може да сподели проблемите си

Прозрачност

Както бизнесът, така и културата ни се развива, за да отговори на глобалните предизвикателства, а за целта прозрачността е безусловно необходима. За нас прозрачност означава да бъдем честни относно това, което правим, начина, по който го правим, и предизвикателствата, пред които се изправяме. Отворени сме за предизвикателства, дискусии и подобряване на начина ни на работа, за да останем верни на ценностите си.

За да постигнем целта си, ние:

 • се стремим всичко, което казваме или пишем, да е честно, а не подвеждащо или непълно
 • предоставяме навременна, адекватна и точна информация
 • демонстрираме убежденията си и носим отговорност
 • бързо предаваме важната информация


На нашата глобална интернет страница може да намерите повече кариерна информация.