Възможности в GSK

Нашите иновативни лекарства, ваксини и продукти без лекарско предписание помагат на милиони хора да правят повече, да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго.

Ние откриваме, произвеждаме и пускаме на пазара продукти, повишаващи качеството на живот. Пo-долу може да откриете повече информация за това какво правим и какви възможности съществуват - от изследователската и развойна дейност до предоставяне на нашите продукти на тези, които се нуждаят от тях.

Изследователска и развойна дейност

Ние сме в търсене на нови лекарства, ваксини и продукти без лекарско предписание, които могат да подобрят здравето на хората. Моля, имайте предвид, че в GSK България не се предлагат кариерни позиции в тази област. Повече информация за възможностите, които GSK предлага за позиции в областта на изследователската и развойна дейност, може да откриете в глобалния ни сайт

Маркетинг и продажби

Маркетингът и продажбите помагат на нашия бизнес да се развива и спомагат за разширяване достъпа на пациентите до нашите продукти.

Производство и доставки

Нашето производство и доставки гарантират спазването на най-високи производствени стандарти и доставки в цял свят. Моля, имайте предвид, че в GSK България няма производствена дивизия. Повече информация за възможностите, които GSK предлага в други страни, може да откриете на глобалния ни сайт

Други възможности за работа в GSK България

Нашият бизнес разчита на професионалисти в различни области, като ИТ, финанси, човешки ресурси и други.