Лекарства по лекарско предписание

По отношение на лекарствата по лекарско предписание, имаме широко портфолио от иновативни и доказани лекарства. Понастоящем се фокусираме върху разработването на нови лекарства за респираторни заболявания, ХИВ, онкология и имуно-възпалителни заболявания; С изследователски подход, фокусиран върху науката, свързана с имунната система, ползването на генетиката и съвременните технологии.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

За да направим това, ние се концентрираме върху създаване на силно диверсифициранопортфолио, водено от медикаменти за лечение на ХИВ и респираторни заболявания, както и разширяване  на присъствието ни в различни терапевтични области, включително онкология и имуновъзпалителни заболявания. 

 

 

Гледайте видеото ТУК.

Нашето портфолио с лекарства по лекарско предписание

Нашето портфолио се състои от иновативни и утвърдени лекарства. Имаме водещи глобални позиции в лечението на респираторните заболявания и ХИВ.

Ние сме лидер в респираторната област в продължение на 50 години и имаме портфолио утвърдени продукти. В последните години сме засилили и разширили нашето портфолио за лечение на респираторни заболявания, като сме добавили нови лекарства, включително комбинация на инхалаторен кортикостероид (ИКС) и дългодействащ бета2-агонист (ДДБА), дългодействащ мускаринов антагонист (ДДМА) и двоен бронходилатор с ДДБА.

Нашият бизнес, свързан с лекарства за лечение на ХИВ, се управлява чрез ViiV Healthcare – световна компания, специализирана в лечението ХИВ, в която притежаваме мажоритарен дял, като акционери са Pfizer и Shionogi. В момента ViiV Healthcare е водеща световна компания за лечение на ХИВ и наскоро успешно получи одобрение от регулаторните власти на нови лекарства и пускането им за разпространение на пазара, водещо за индустрията. ViiV Healthcare има и много други антиретровирусни лекарства в процес на клинично разработване.

Освен респираторните заболявания и ХИВ, ние имаме портфолио с други иновативни лекарствени продукти за лечение на противоинфекциозни, урологични заболявания, лупус.  

Имаме и портфолио с утвърдени продукти, което включва лекарствени продукти в области като заболявания алергии, централна нервна система, дерматология, противоинфекциозни, респираторни и урологични заболявания. Тези продукти са важна част от бизнеса с развиващи се пазари, където марката GSK е важен диференциатор.

Процесът на откриване и разработване на нови лекарства е дълъг, скъп и с голяма вероятност за неуспех. Научете повече за това как ние откриваме нови лекарства

Проучваме различни подходи за подобряване  и ускоряване  на иновациите в нашите лаборатории. След като променихме традиционния модел на научноизследователска и развойна дейност, сега нашите учени работят в по-малки  поделения, концентрирани върху специфични области на проучвания. Това насърчава по-голяма предприемчивост и отговорност. Тези групи имат задача да търсят биологични мишени, участващи в заболяването, както и създаване на молекули или биофармацевтични препарати, които в крайна сметка ще станат нови лекарства. 

Също така ни е известно, че няма да открием всичко в нашите собствени лаборатории, както и че трябва да партнираме с други компании, академични институции и изследователски организации. В момента имаме изследователско сътрудничество с повече от 1500 външни организации.

Осъзнаваме нашата отговорност да покрием очакванията на обществото да инвестираме в заболявания, представляващи научно предизвикателство или където типичният бизнес модел за възнаграждаване на иновации може да не е подходящ; един пример е изследването на антибиотици. Също така сме една от малкото компании в сектора на здравеопазването, които изследват трите приоритетни за Световната здравна организация заболявания – ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария.