Политики, правилници и стандарти

Кодексът за поведение на GSK, политиките и стандартите, представят основните принципи, които ни водят към правилното взаимодействие с медицинските специалисти, партньори, контрагенти, държавните органи и обществото като цяло.

GSK кодекс за поведение

Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Програма

Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Програмата има за цел да помогне за поддържане на високите етични стандарти на компанията, както и да представи основните антикорупционни принципи и начини на работа.

АВАС Програмата включва съвети за поведение, избягване на ситуации с потенциален риск от корупция, както и реални примери за компании, засегнати от корупционни практики.

Насоки за трети страни по Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Програма

Насоките включени в Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Програмата се предоставят на всички бизнес партньори, доставчици и контрагенти, с които ГлаксоСмитКлайн се ангажира. Целта е да ги запознаем с антикорупционната ни политика и с очакванията, които имаме към тях като наши бизнес партньори.

Всички глобални политики, правилници и стандарти са публикувани на международния GSK уебсайт (на английски език)