Прессъобщения

Вие ще можете да намерите всички наши скорошни и архивирани съобщения. Нашите прессъобщения са предназначени за бизнес журналисти и анализатори/инвеститори.

Дайте своя принос употребата на лекарства да стане по-безопасна като съобщавате подозирани нежелани реакции: Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) стартира онлайн кампания.

Прочетете повече - Дайте своя принос употребата на лекарства да стане по-безопасна като съобщавате подозирани нежелани реакции: Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) стартира онлайн кампания. Прочетете повече