За нас

Ние сме глобална фармацевтична компания, водена от науката, със специална мисия – да помагаме на хората да правят повече, да се чувстват по-добре, да живеят по-дълго.

Целта ни е да бъдем една от най-иновативните, най-ефективните и най-доверените компании в областта на здравеопазването в световен мащаб.

Нашата стратегия е да предоставяме разнообразни висококачествени и необходими терапевтични продукти до възможно най-много хора чрез нашите три глобални бизнеса, научните ни и технически знания и умения, както и талантливите ни служители.

Нашите ценности и очаквания са в основата на всичко, което правим и са важна част от нашата култура.

Ценностите ни са: фокус върху пациента, прозрачност, уважение, почтеност.
Нашите очаквания са Courage, Accountability, Development, Teamwork (кураж, отговорност, развитие, екипна работа).

Нашата история