Прозрачност на данните

Ние имаме дългогодишен ангажимент за прозрачност на данните. Предоставяме информация за най-новите ни инициативи за увеличаване на достъпа до нашите клинични изследвания.

Изследването на експериментални терапии при хора е много важна част от процеса на разработване за всички нови лекарства и ваксини. Ние в ГлаксоСмитКлайн признаваме значимостта на публичното оповестяване на научните изследвания и поехме ангажимента да споделяме информацията от нашите клинични проучвания.

През 2004 г. ние въведохме публично достъпен онлайн Регистър на клиничните проучвания - място, където можем да публикуваме информация за клиничните изпитвания, които правим върху нашите съществуващи лекарства, а и върху тези, които разработваме. Ние бяхме първата фармацевтична компания, която направи това.

Днес този регистър включва близо 6 000 резюмета на нашите клинични проучвания и има средно 11 000 посетители всеки месец.

Резултатите от нашите изпитвания се оповестяват, независимо дали отразяват положително или отрицателно нашите лекарства. Когато започне едно изпитване, ние публикуваме в регистъра кратко описание на протокола, което включва кратка информация за самото проучване. След като процесът приключи, ние правим обобщение на резултатите. Това важи за всички клинични проучвания за нашите лекарства.

Резултатите от нашите изпитвания се оповестяват, независимо дали отразяват положително или отрицателно нашите лекарства.

 Проучванията на ГлаксоСмитКлайн се описват в тази система, след като дадено лекарство е одобрено от регулаторните органи или неговото разработване е прекратено. Проучвания, които не са стигнали до публикуване, също се включват. Ние вече сме публикували глобалните проучвания, проведени от 2007 г. насам, а през следващите две години ще добавяме глобалните проучвания, датиращи от основаването на ГлаксоСмитКлайн. На по-късен етап ще бъдат включени всички изследвания, които са започнали през 2013 г. и след това. Това е разрастваща се база данни и броят на проучванията, достъпни за изследователите ще се увеличава с течение на времето. Днес повече от 1500 проучвания вече са на разположение при поискване.

Независима комисия

Ние искаме да гарантираме, че с тази подробна информация не се злоупотребява, което би било в ущърб на медицинската наука и грижите за пациентите. Поради това, в съответствие с очакванията на добрата научна практика, изследователите могат да поискат достъп до нашите проучвания чрез предоставяне на научен протокол с ангажимент да публикуват своите констатации. След това протоколът им се разглежда от независима комисия. Това е екип от външни независими експерти, които са избрани от ГлаксоСмитКлайн и са участвали в разработването на тази система. Те се ръководят от глобалната благотворителна фондация "Уелкъм Тръст".

Нашият ангажимент за прозрачност на данните от клинични проучвания отразява желанието ни да помогнем за напредъка в науката и да дадем възможност на научната общност черпи знания от проучванията, които сме предприели. Това ни дава възможност да признаем постиженията на хората, които вземат участие в нашите клинични проучвания. Те доброволно отделят от времето си с надеждата, че биха могли да се подложат на разработването лечение и да помогнат на повече хора. Когато доброволците се включват в клинични изпитвания, очакват, че резултатите от тях ще бъдат използвани в помощ на други хора. Ние поемаме ангажимента това да се случи.

BG/GSKIF/0001/17b

Върнете се в началото