По-малкото е повече с модерните технологии в производството

Терминът "непрекъснато производство" не звучи особено ефективно или щадящо околната среда. Човек би си помислил, че изключването на нещо от време на време би бил най-добрият начин да бъдем „по-зелени”.

Ние развиваме нашето производство чрез въвеждането на нови технологии и иновации, които ще ни помогнат да доставяме до пациентите по-качествени лекарства по-ефективно. Една от тях позволява лекарствата да бъдат произвеждани по-евтино, по-бързо и с по-малко въздействие върху околната среда.

83%

Чрез използване на авангардни процеси консумацията на вода може да бъде намалена с 83%

В някои процеси тази технология намалява потреблението на вода с 83%, а използването на разтворители с 42%, което води до намаляване на въглеродния отпечатък от производството с 52%.

Оставяйки машините да работят по 24 часа на ден ние открихме, че отпадъците могат да бъдат драстично намалени. Впоследствие този начин на производство ще спомогне да намалим размера на сградите на нашите заводи, както и да редуцираме значително потреблението на енергия, използвана за производството на всяка партида животоспасяващи лекарства и продукти.

  

Разбиране за въглеродния отпечатък от нашето производство

  

Ние наричаме това непрекъснато производство и то има значителен принос за постигането на абмициозната ни цел за намаляване на въглеродния отпечатък на ГлаксоСмитКлайн по цялата ни "верига на стойността"- т.е. от добиването и производството на суровините и мениджмънта на нашите лаборатории и заводи до употребата и изхвърлянето на нашите продукти от пациентите и потребителите.

Технология доставя повече с по-малко 

Какво правехме преди? Във фармацевтичната индустрия традиционният подход преди беше да се използват мащабни индустриални процеси (изискващи много големи технологични инсталации), за да се произведе дадено активно вещество в партида от до 1000 кг. наведнъж.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

При традиционния процес основната част на машината е реакторът на партидата. Това е мястото, където се осъществява синтеза на активната съставка. Обикновено използваме реактор от около 4 000 литра. След производството на всяка партида реакторът, който тежи около пет тона, трябва да бъде охладен, почистен и презареден. Това изисква време и енергия и генерира отпадъци.

С непрекъснатото производство по-малкото е повече! Реакторът, използван в непрекъснатото производство, е значително по-малък. Но процесът е много по-ефективен, тъй като той работи по-бързо чрез технология, базирана на постоянен поток. В една система за непрекъснато производство химикалите се изпомпват непрекъснато в малък канал или тръба, обикновено няколко милиметра в диаметър. Тя е проектирана за прецизен контрол върху химичната реакция, така че докато напусне тръбата, продуктът е напълно готов и не се губи време за загряване, охлаждане и изпразване. А можете ли да повярвате, че чрез постоянни нововъведения в момента разполагаме с прототип на пробен реактор, който е с размера на химикалка? 

Чрез използването на този подход малки струи от по 1 до 200 мл в минута (за да добиете представа, 1 мл/мин са няколко сълзи веднъж в минута) могат да бъдат толкова производителни, колкото един 4000 литров традиционен реактор, ако работи по 24 часа на ден в продължение на 300 дни.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

ГлаксоСмитКлайн е инвестирала над 50 милиона долара в прилагането на непрекъснатата технология в Сингапур за една от основните си активни фармацевтични съставки, използвана за лечение на респираторни заболявания. За прилагането на новата технология е достатъчно заводът да е разположен на площ от 100 м2, за разлика от нужното 900 м2 пространство за използването настоящите методи на производство. Ръководителят на направление "Съвременни производствени технологии" Марк Бъсуел оглавява мултидисциплинарния екип от учени, инженери и технологични лидери, които въвеждат нови технологии в ГлаксоСмитКлайн. Той коментира: "В основата на дългосрочната ни стратегия за развитие на производствените технологии е определянето на курса, който трябва да следваме в следващите години, за да произвеждаме нашите лекарства по един по-иновативен, достъпен и евтин начин. Нашата амбиция е да бъдем доставчик от световна класа, чието основно конкурентно предимство е производството. Технологите за непрекъснато производство са една част от нашия генерален план за по-устойчив производствен процес."

Разгледайте повече функции

Нашите истории

Зелена химия

Върнете се в началото