Невробиология: за мозъка

По данни на Световната здравна организация до 2050 г. броят на хората, живеещи с деменция, ще се утрои и ще достигне 135 млн. души в световен мащаб.  Още по-обезпокоително е, че към настоящия момент липсват лекарства, които могат да предотвратят или излекуват това често срещано заболяване. Това се отнася и за други състояния на мозъка, като болест на Паркинсон или инсулт.

Този недостиг на терапии в областта на неврологията – от депресия до Паркинсон и Алцхаймер, е свързан с науката, за която тази област е изключително предизвикателство. Основната причина за това е сложността на мозъка – този орган, тежащ 1.5 кг., е много труден за изучаване. 

2 милиарда

души в света ще бъдат на 60-годишна възраст или повече до 2050 г.

Човешкият мозък е голямо предизвикателство за учените

Пример за компютърна томография на мозъка.

В рамките на Инициативата за иновативни лекарства ние работи заедно с други фармацевтични компании, университети, изследователски и обществени организации и пациентски групи, като провеждаме проучвания и обменяме знания.  Надяваме се, че това ще ускори развитието на нови медикаменти, което ще е от полза, както за научната общност, така и за пациентите.

Друга публично-частна инициатива, с която сме ангажирани, обединява ключови академични и фармацевтични изследователски центрове във Великобритания. Създадената от Съвета за медицински изследвания Платформа за деменция на Великобритания има за цел да подобри възможността за откриване на признаците на невродегенеративното заболяване в ранен стадий и да подпомогне разработването на нови методи за лечение. 

Надеждата е, че тази платформа ще даде възможност да се идентифицират важни тенденции на болестта, които могат да се използват за установяване на хората, изложени на риск от деменция. С по-подробното изучаване на тези характеристики ние се надяваме, че ще е възможно да се подберат най-подходящите пациенти за участие в клиничните ни проучвания. 

Скоро се ангажирахме с финансирането на Фонда за открития в областта на деменцията. Създадената от правителството на Великобритания, като част от неговата дългосрочна стратегия за насърчаване на научните изследвания, подобряване на грижите и повишаване на обществената осведоменост по отношение на деменцията, международна инвестиционна схема, осигури необходимата финансова подкрепа и експертен съвет за ранните етапи на изследванията, за да се ускори разработването на иновативни терапии. Фондът обединява инвеститори от частния, публичния и благотворителния сектор в рамките на единна схема за финансиране на редица изследователски проекти. Управителен съвет от учени ще идентифицира потенциалните подходи с най-голям шанс за бъдещ успех. 

„Изследването на деменцията е една от най-сложните и предизвикателни области  на научноизследователската и развойна дейност, но съвместните усилия на общността се развиват едновременно с науката“, обяснява Марина. 

Смятаме, че съществуват реални възможности за ускоряване на нашето разбиране за тези инвалидизиращи заболявания и предлагане на нови подходи за лечение.

Марина Звартау-Хинд, вицепрезидент на Отдела за развитие в областта на неврологията

Събирането на всички тези компоненти заедно предоставя нова възможност за преодоляване на предизвикателствата в областта на изследванията на неврологията, помага ни да ускорим доставката на така нужните нови лекарства за пациентите  и намалява икономическата тежест за обществото по света.

BG/GSKIF/0001/17b

Върнете се в началото