Как правим нашите ваксини по-достъпни

Да подобрим достъпа до ваксини е основна цел на нашата работа. С изключение на чистата питейна вода, никоя друга интервенция не може да се сравни със способността на ваксинацията да спасява живот.

Ние сме решени да използваме нашите ресурси, знания и опит, за да помогнем за подобряване на достъпа до имунизация - вървейки към един свят, където всеки е защитен срещу заболявания, имайки достъп до животоспасяващи ваксини.

Също така нашият бизнес трябва да бъде устойчив, за да можем да произвеждаме и доставяме ефикасни, висококачествени ваксини и да обезпечаваме разработването на нови такива.

Диференцирано ценообразуване 

Ето защо ние сме разработили бизнес модел, който позволява широк достъп до нашите ваксини, като същевременно запазваме нашите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Този модел, който започнахме да използваме в началото на 90-те години, се нарича "диференцирано ценообразуване".

Този модел позволява на различните държави на всяка една стъпка от тяхното развитие да заплащат справедлива цена. С други думи, това е цената, която те могат да си позволят и която отразява тяхното специфично материално положение. 

Моделът е разработен, за да се подпомагат тези страни, които се ангажират с ваксинация в дългосрочен план и изпълняват програми, насочени към постигане на голям процент покритие на целевото население.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Диференцираното ценообразуване отразява фундаменталната стойност на имунизацията като инвестиция в здравето. То също така отразява желанието ни да дадем възможност на страните да запазят и разширят имунизационния обхват с растежа на техните икономики. 

За да подобрим достъпа до ваксини на най-бедните държави, ние също така работим в тясно съструдничество със Световния алианс за ваксини и имунизации (Gavi) и UNICEF. Тези организации имат възможността да купуват големи количества ваксини за най-бедните деца в света на най-ниски цени.

Нашият подход е помогнал да се разшири достъпа.

800 милиона

От 800-те милиона дози ваксини, които сме разпространили през 2014 г., повече от 80% са отишли в развиващите се страни.

Научноизследователска и развойна дейност

Нашият ангажимент към развиващите се страни обхваща цялата ни организация. Ние инвестираме във ваксини срещу болести като малария, туберкулоза, Ебола и тропическа треска.

Също така работим с нашите партньори за подобряване на "термостабилността", което може да помогне да се разширят температурните граници, при които могат да се съхраняват ваксините. Повишената гъвкавост ще донесе реални ползи за имунизационните програми, работещи в отдалечени райони с малко ресурси. 

Настояще и бъдеще

Днес ние сме поели ангажимент да осигуряваме на Gavi повече от 850 милиона дози от нашите ваксини срещу пневмококови заболявания, ротавируси и човешки папиломен вирус (HPV) на по-ниски цени, за да помогнем за предпазването на 300 милиона деца и млади жени в развиващия се свят до 2024 г.

До края на 2014 г. сме осигурили над 16 милиарда дози перорална ваксина срещу полиомиелит в усилията ни за елиминиране заболяването в световен мащаб и през следващите пет години сме поели ангажимента да осигурим за UNICEF около 1/3 от необходимите им полиомиелитни ваксини.

16 милиарда

До края на 2014 г. сме осигурили над 16 милиарда дози перорална ваксина срещу полиомиелит в усилията ни за елиминиране заболяването в световен мащаб

Именно чрез подобни ангажименти можем да видим напредъка по отношение на достъпа до ваксини. Например Пакистан въведе най-голямата програма за масова пневмококова ваксинация в света. Очаква се това да помогне за ежегодното предпазване на 4,8 млн. деца от пневмококови заболявания, които са водеща причина за развитието на пневмония.

Напредъкът в постигането на по-добър достъп до ваксини се крие в партньорството. Индустрията има какво още да направи, но ние със сигурност не разполагаме с всички отговори. Колкото повече се обединяваме като глобална общност - индустрия, неправителствени организации, академична общост държавни институции, толкова по-вероятно е да намерим иновативни решения за предизвикателствата, пред които сме изправени.

BG/GSKIF/0001/17b

Върнете се в началото