Зелена химия

Нашите учени са на мисия: да откриват нови лекарства, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда от тяхното производство, доставка и употреба.

Това е част от цялостната ни политика за устойчивост на околната среда, за да въведем по-екологични практики и да намалим въглеродното въздействие. Нашата дългосрочна цел е създаването на "верига на стойността". Тя включва процесите на снабдяване, дистрибуция, директна употреба от крайния потребител и след края на живота на продукта той да бъде въглеродно неутрален до 2050. 

 

Нашите екологични цели

 

 

Не е лесно да си „зелен”

 

Няма лесен набор от мерки, които да ни дадат възможност да постигнем тези цели, а са необходими много различни подходи. Нашата инициатива "зелената химия" е един от тях.

Отдел от специалисти химици, създаден през 2012 г.помага на нашите учени да разработват лекарства, използвайки по-екологични процеси. Например да се използват разтворители (използвани в химичните процеси), които могат да бъдат възстановявани и рециклирани по енергийно-ефективен начин, вместо да се унищожават чрез изгаряне. Това означава, че са необходими по-малко доставки, остават по-малко отпадъци и въздействието върху околната среда също намалява.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Екипът, чиято работа обхваща обектите във Великобритания и САЩ, се опитва да въведе широка гама от авангардни подходи - от премахването на потенциално опасните отпадни продукти до използването на по-екологични разтворители и реактиви (вещества или съединения, които предизвикват химична реакция). Те вече са разработили насоки, които да помогнат на екипите да вземат екологично устойчиви решения и повлияват избора на разтворители и реактиви във всички наши лаборатории.

Не само отделът ни от специалисти химици  се опитва да прави лекарствата "по-зелени". Друг екип, който се занимава с химичния синтез и производството на едно от нашите експериментални лекарства, наскоро е постигнал успехи, като например:

  • използване на по-екологични химични методи: материали, които са по-малко токсични, лесни за изхвърляне или които могат да се рециклират
  • използване на процеси, които се нуждаят от по-малко материал и генерират по-малко отпадъци
  • разработване на начини за рециклиране на разтворителите, използвани в химичните процеси
  • внедряване на нова система за пречистване на отпадните води
  • използване на по-малко продукти и опаковки

В резултат на това, успяхме да намалим с 80 на сто обема на водата и цинка, които изхвърляме, бяха произведени 21.5 милиона по-малко таблетки и 850,000 по-малко пластмасови бутилки за употреба в клинични проучвания.

600,000 тона

CO2 емисии са спестени по време на цикъла на производство

За целия жизнен цикъл на продукта екипът ще спести около 600 000 тона CO2 емисии, които са еквивалентни на над 3200 пътувания със семейна кола до Луната и обратно.

Академични партньорства за зелена химия

 

Ние също така гледаме в бъдещето и формираме партньорства с водещи университети в подкрепа на повече изследвания в областта на „зелената химия”.

Нашето новаторско партньорство с Нотингамския университет, обявено през 2010 г., ще се занимава с изграждането на ново съоръжение в университета, което ще се фокусира върху развитието на „зелена химия”. Работата по съоръжението е в ход и е планирано да приключи през януари 2015 г.

Съоръжението ще подкрепя академичното обучение и изследванията в областта на „зелената химия”, за да се разработват по-чисти и по-безопасни химични процеси, които произвеждат продукти със същото качество по по-ефективни начини.

Това е една прекрасна възможност да се работи с най-изявените таланти на Бразилия, за да се проучват възможности за по-устойчиви разтворители, реактиви и суровини, включително и такива от възобновяеми източници.

Хелън Снедън, началник на отдел Зелена химия в ГлаксоСмитКлайн

Съвсем наскоро, ние стартирахме ново сътрудничество с Изследователската фондация Сао Пауло (FAPESP) за създаване на нов Център за върхови постижения за устойчива химия в Сао Пауло, Бразилия. Центърът за върхови постижения ще се фокусира върху устойчиви химични процеси, които са най-подходящи за откриването и разработването на лекарства.

След създаването на новия център в Сао Пауло, той ще работи с Нотингамския университет, за да се улесни обмена на знания и опит между изследователите от Бразилия и Великобритания.

Върнете се в началото