Да бъдем една крачка пред всички останали

За да бъдем най-добрите в това, което правим, разчитаме на иновациите в наука, за да създаваме продукти, способни да трансформират живота на пациентите.

Това е вълнуваща, но трудна задача. Живеем във време в което научното познание нараства с безпрецедентна скорост, създавайки възможности за лечение на заболявания, които до преди 20 години са били считани за нелечими.

От 2009 г. насам имаме повече одобрени нови лекарства от всяка друга компания в сферата на здравеопазването, включително лекарства за астма, ХОББ, ХИВ и рак. Имаме също много нови лекарства и ваксини в процес на разработване. 

Тези постижения са възможни, защото прилагаме най-новото в науката и работим в сътрудничество с най-големите научни умове извън ГлаксоСмитКлайн. Това ни дава възможност да изградим разнообразно изследователско протфолио, което се основава на най-новото в науката.

Откриването и разработването на нови лекарства и ваксини е трудно. То изисква огромни инвестиции, отнема много време и има висок риск от неуспех. Съвместната работа ни дава възможност не само да гарантираме, че работим с най-доброто от съвременната наука, но също така и да споделяме риска, което е от решаващо значение за една просперираща общност, обединена от природните науки.

За тази цел наред с най-новите изследвания, които всички наши 10 000 учени провеждат вътрешно, също така си сътрудничим с повече от 3 000 външни организации, в това число други компании, академични институции, изследователски благотворителни организации и институции. Това ни дава възможност да да си проправим нови пътища в науката, да споделяме знания относно заболявания, с които е трудно да се справим и да отключваме потенциала на съединения, които вече сме изследвали и където предишните изследвания са били неуспешни. 

Целта на това сътрудничество е да разширим както нашето разбиране за фундаменталните причини за болестта, така и това на по-широката научноизследователска общност. По-голямата част от изпитваните терапии се провалят в клиничните проучвания, защото ние все още не разбираме напълно биологичните процеси, които стоят в основата на много заболявания. Ние вярваме, че ако изследователите в научната общност започнат да работят заедно от самото начало, ще можем да намалим процента на неуспешните опити, да провеждаме нашите изследвания по-ефективно и, в крайна сметка, да създаваме нови иновативни лекарства за пациентите по-бързо. 

Изследователските сътрудничества играят ключова роля в иновациите

Ние сме се насочили към големи технологични постижения, които да ни помогнат да разберем по-добре биологичните пътища и влиянието на гените върху организма.

През 2014 г. обединихме сили с Европейския институт по биоинформатика - световен лидер в областта на анализите на биологични данни и „Сейнджър” на Уелкъм Тръст, за да създадем Центъра за валидиране на терапевтични мишени.

Изследователският институт Алтиус, който основахме в Сиатъл заедно с професор  Джон А. Стаматоянопулус, водещ в геномните науки, е друга важна инициатива, пионер в областта на най-новите генетични технологии, които ни помагат да вникнем в същността на "операционните системи" на самите клетки.

Лабораторна научноизследователска и развойна дейност

Ние вярваме, че знанията и опитът ще ни дадат възможност да продължим да разработваме иновативни лекарства, движени от ефективността на нашите изследователски екипи в по-дългосрочен план. Това може да промени коренно начина, по който се разработват лекарства в цялата индустрия.

Друг начин, по който стимулираме научните иновации е чрез рисков капитал. Преди тридесет години, създадохме независима фирма за рисков капитал Ес Ар Уан (SR One), която има компетенциите да инвестира в нови компании от цял свят, свързани с природните науки. Днес Ес Ар Уан инвестира между 30 и 50 млн. долара всяка година в около 30 компании. Също така сме обединили усилията си с други фирми за рисков капитал, инвестирайки милиони долари по цял свят в наука на ранен етап, която се развива извън нашата компания. Чрез този подход се грижим за общността на природните науки. Той води до създаване на съвсем нови компании, които да преследват нови изследователски области, но и да заличават границите между академичната наука в ранен етап и научноизследователската и развойна дейност на индустрията.

В своята мисия да предостави нови иновативни продукти на пациентите, здравната индустрия е зависима от случайни открития и вяра в недостижимото, заедно с големи инвестиции и широка гама от експертни познания. Няма съмнение, че това е рискован бизнес, но този риск си заслужава и ние се справяме с него чрез балансиране на нашите инвестиции между вътрешни проекти, външни сътрудничества и инициативи за споделяне на риска. Ние вярваме, че сме постигнали баланса и именно това ни поставя една крачка пред всички останали.

BG/GSKIF/0001/17b

Върнете се в началото