Представете си какво е чувството да си поемате дъх, когато белите ви дробове са пълни с въздух. Опитайте. Поемете дълбоко дъх. Задръжте го в продължение на три секунди и не издишвайте. Сега опитайте да си поемете още една глътка въздух. И още една. Не е лесно, нали? Това е чувството, с което някои хора с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) живеят всеки ден от живота си.

Терминът "непрекъснато производство" не звучи особено ефективно или щадящо околната среда. Човек би си помислил, че изключването на нещо от време на време би бил най-добрият начин да бъдем „по-зелени”.

След избухването на Ебола в Либерия през месец март 2014 г., Международната организация Save the Children, наред с предоставянето на медицинска помощ, проведе мащабна кампания за повишаване на информираността за заболяването, използвайки радиопредавания и разпространявайки хиляди плакати и информационни материали. Save the Children, глобалният партньор на ГлаксоСмитКлайн в благотворителността, работи денонощно, за да споделя жизненоважната информация за вируса.

За да бъдем най-добрите в това, което правим, разчитаме на иновациите в наука, за да създаваме продукти, способни да трансформират живота на пациентите.

Да подобрим достъпа до ваксини е основна цел на нашата работа. С изключение на чистата питейна вода, никоя друга интервенция не може да се сравни със способността на ваксинацията да спасява живот.

Ние имаме дългогодишен ангажимент за прозрачност на данните. Предоставяме информация за най-новите ни инициативи за увеличаване на достъпа до нашите клинични изследвания.

Един от най-привлекателните аспекти на научните изследвания са най-неочакваните пътища, до които те могат да доведат. Изследователският характер на науката - проверката на хипотези - означава, че винаги има вероятност за неочаквани резултати и щастливи случайности. Така случайността е довела до някои от по-важните открития в науката.

Как можете да поберете шест таблетки в едно и също пространство, както и четири - и защо бихте искали да го направите? На пръв поглед това може да изглежда като незначителен въпрос, но ако отговорът носи със себе си спестяването на 155 тона емисии на CO2, ние се радваме, че нашите производствени екипи си задават тези въпроси.

Нашите учени са на мисия: да откриват нови лекарства, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда от тяхното производство, доставка и употреба.

Фатиха, която е част от екипа на направление "Ваксини" на ГлаксоСмитКлайн, се е разболяла от полиомиелит (детски паралич) като дете през 60-те години. С въвеждането на полиомиелитната ваксина през 50-те години на миналия век, днес много от нас приемат живота без детски паралич за даденост. Тук Фатиха описва опита си с детския паралич и защо тя иска да работи в ГлаксоСмитКлайн.

Върнете се в началото