Нашите истории

Да живееш с ХОББ всеки ден: Историята на Хосе

Нашите истории

По-малкото е повече с модерните технологии в производството

Терминът "непрекъснато производство" не звучи особено ефективно или щадящо околната среда. Човек би си помислил, че изключването на нещо от време на време би бил най-добрият начин да бъдем „по-зелени”.

Нашите истории

Начело на превенцията на Ебола

След избухването на Ебола в Либерия през месец март 2014 г., Международната организация Save the Children, наред с предоставянето на медицинска помощ, проведе мащабна кампания за повишаване на информираността за заболяването, използвайки радиопредавания и разпространявайки хиляди плакати и информационни материали. Save the Children, глобалният партньор на ГлаксоСмитКлайн в благотворителността, работи денонощно, за да споделя жизненоважната информация за вируса.

Нашите истории

Да бъдем една крачка пред всички останали

За да бъдем най-добрите в това, което правим, разчитаме на иновациите в наука, за да създаваме продукти, способни да трансформират живота на пациентите.

Нашите истории

Как правим нашите ваксини по-достъпни

Да подобрим достъпа до ваксини е основна цел на нашата работа. С изключение на чистата питейна вода, никоя друга интервенция не може да се сравни със способността на ваксинацията да спасява живот.

Нашите истории

Наука на отделната ивица

Нашите истории

Прозрачност на данните

Нашите истории

Невробиология: за мозъка

Нашите истории

Новамин (Novamin) – лекарство, открито по случайност

Един от най-привлекателните аспекти на научните изследвания са най-неочакваните пътища, до които те могат да доведат. Изследователският характер на науката - проверката на хипотези - означава, че винаги има вероятност за неочаквани резултати и щастливи случайности. Така случайността е довела до някои от по-важните открития в науката.

Нашите истории

„Точно оразмеряване” на опаковките на таблетките за намаляване на въглеродните емисии

Как можете да поберете шест таблетки в едно и също пространство, както и четири - и защо бихте искали да го направите? На пръв поглед това може да изглежда като незначителен въпрос, но ако отговорът носи със себе си спестяването на 155 тона емисии на CO2, ние се радваме, че нашите производствени екипи си задават тези въпроси.

Нашите истории

Зелена химия

Нашите учени са на мисия: да откриват нови лекарства, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда от тяхното производство, доставка и употреба.

Нашите истории

Живот след полиомиелит: историята на Фатиха

Върнете се в началото