За свят без HIV

Иновации и напредък В ИМЕТО НА ОБЩАТА КАУЗА – ЗА СВЯТ БЕЗ HIV

Понастоящем в света живеят 36.9 милиона души, живеещи с ХИВ / СПИН. Лечението и превенцията на ХИВ инфекцията е огромно глобално предизвикателство. Нашата цел е да победим заболяването, посвещавайки се на постигането на напредък в лечението, превенцията и грижите за хората, живеещи с ХИВ. Няма да спрем, докато не постигнем тази своя цел. Търсим партньори и съмишленици, които да ни подкрепят в общата кауза – за свят без HIV.

Един от начините да се включите в каузата е чрез повишаване информираността на обществото в България по темата. Ако имате интерес и публикации, материали или репортажи в сектора на здравеопазването, социалната политика или правата на човека, свързани с HIV, ще се радваме да участвате в това предизвикателство!  

Участвайте в конкурса за медийни публикации на тема „Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV” – вашата подкрепа е важна – само с обединени усилия можем да победим това заболяване.

Моля, запознайте се с Правилата на конкурса тук.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса, попълнете приложения формуляр и го изпратете на адрес konkurs@prplay.net  в срок до 11 ноември  2019 г. 

Формуляр за участие

Материалите на участниците в Конкурса може да прочетете тук. Информацията се актуализира периодично

А какво е важно да знаете за HIV?

В зората на откриването и разбирането на ХИВ - инфекцията - през 80-те, когато се говори за ХИВ и СПИН, често  тези състояния вървят с асоциацията “смъртна присъда”. С напредъка на медицинската наука ХИВ се променя и днес ХИВ-инфекцията е едно хронично управляемо състояние. Хората с ХИВ могат да водят пълноценен живот, да имат здрави деца и при добро придържане към терапия, което им осигурява неоткриваем вирусен товар,  да не предават ХИВ на сексуалните си партньори. Стигмата към тях, обаче, показва недобро разбиране и познание  на рисковете, начините за предаване и предпазване от ХИВ-инфекция сред населението.  Според проучване на Изследователски център „Тренд“ по поръчка на организацията "Здраве без граници" през миналата година само един на десет българи някога си е правил тест за ХИВ/СПИН. Анкетата показва, че 55% не биха общували с ХИВ позитивен, както и че само 6% от всички анкетирани са се чувствали изложени на риск от заразяване с ХИВ. Едва 11% от всички запитани казват, че са си правили някога тест за ХИВ/СПИН, а 86% - че не са си правили такъв досега. Резултатите показват, че 55% не биха общували с ХИВ позитивен, 57% не биха работили с такъв, 76% не искат да имат за приятел(ка) ХИВ позитивен, 87% не биха живели с такъв човек, а 94% не биха сключили брак с носител на вируса. Все още е висок делът на хората, които не знаят как могат да се заразят с ХИВ, е изводът от проучването. Данните показват, че се налага засилване на информационните кампании за болестта. 

Същевременно законодателната рамка в България е напълно хармонизирана с препоръките на световните здравни институции като Световната здравна организация – осигурен е достъп до безплатно тестване и до безплатна терапия на диагностицираните със заболяването.