Нашите истории

Съществуват много бариери и препятствия по пътя към по-добро здраве. Може да научите повече за това как ние се опитваме да преодолеем тези бариери и за иновативните начини, които търсим, за да направим нашите продукти достъпни за тези, които биха могли да се възползват от тях.

Прозрачност на данните

Ние имаме дългогодишен ангажимент за прозрачност на данните. Тук може да научите за най-новите ни инициативи за увеличаване на достъпа до нашите клинични изследвания.

Невробиология: за мозъка

По данни на Световната здравна организация броят на хората с деменция по света ще се утрои до 2050 г. и ще достигне 135 милиона. Още по-обезпокоително е, че понастоящем липсват лекарства, които могат да предотвратят или излекуват това често срещано заболяване. Същото може да се каже и за други състояния, които засягат мозъка, като например болестта на Паркинсон или инсулта.

Начело на превенцията на Ебола

След избухването на Ебола през март 2014 г. в Либерия "Спасете децата" освен предоставяне на медицинска помощ, също така провеждаше рекламна кампания из цялата страна за повишаване на информираността относно заболяването. За целта бяха разпространявани хиляди плакати и информационни листовки и бяха проведени тематични радиопредавания. "Спасете децата", глобалният партньор на ГлаксоСмитКлайн в благотворителността, работи денонощно, за да споделя важна информация за вируса.

Живот след полиомиелит: историята на Фатиха

Фатиха, която работи в екипа за ваксини на ГлаксоСмитКлайн, се е разболяла от полиомиелит (детски паралич) като дете през 60-те години. Въвеждането на ваксина през 50-те години на 20-ти век означава, че много от нас сега приемат живота без детски паралич за даденост. Тук Фатиха описва опита си с детския паралич и защо тя иска да работи за ГлаксоСмитКлайн.

Да живееш всеки ден с ХОББ: Историята на Хосе

Представете си какво е чувството да си поемате дъх, когато белите ви дробове вече са пълни с въздух. Опитайте. Поемете дълбоко дъх. Дръжте го в продължение на три секунди и не издишвайте. Сега опитайте да си поемете още една глътка въздух. И още една. Не е лесно, нали? Това е чувство, с което някои хора с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) живеят всеки ден от живота си.

Наука на отделната ивица

Има някои въпроси, които са измъчвали човечеството в продължение на хиляди години. Защо сме тук? Как стигнахме до тук? Сами ли сме във Вселената?

Новамин (Novamin) – лекарство открито по случайност

Един от най-привлекателните аспекти на научните изследвания са най-неочакваните пътища, до които те могат да доведат. Изследователският характер на науката - проверката на хипотези - означава, че винаги има вероятност за неочаквани резултати и щастливи случайности. Така случайността е довела до някои от по-важните открития в науката.