Начало

Нашите истории

Съществуват много бариери и препятствия по пътя към по-добро здраве. Може да научите повече за това как ние се опитваме да преодолеем тези бариери и какви иновативни решения търсим, за да направим нашите продукти достъпни за тези, които биха могли да се възползват от тях.

Работа в ГлаксоСмитКлайн

ГлаксоСмитКлайн е научно-изследователска фармацевтична компания и световен лидер в няколко направления - лекарства с рецепта, лекарства без рецепта и ваксини. Компанията инвестира както в развитие на иновативни продукти, така и в развитие на човешките ресурси. Оперира в над 100 държави по света и има над 95 000 служители.

Социална Отговорност

ГлаксоСмитКлайн инвестира в изграждането на отговорно отношение към здравето и профилактиката на населението.