Ангажиране на медицински специалисти (нашият подход)

GSK България oповестява информация за трансфери на стойност направени към медицински специалисти и здравни организации, в съответствие с изискванията за прозрачност на кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Вярваме, че тези данни ще създадат по-добро разбиране за начина, по който работим с медицински специалисти и здравни организации и ще повишат доверието в работата ни с тях, за да предоставим подобрено здравеопазване в най-добрия интерес на пациентите.

Оповестяване на плащания извършвани към медицински специалисти в България

През последните години GSK поставя предизвикателство пред традиционния търговски модел на фармацевтичните компании, чрез водещи в отрасъла подобрения в начина на правене на бизнес. Нашите подобрения имат за цел да отговорят на нарастващото очакване на обществото за прозрачност в действията на организации и лица. Това включва взаимоотношенията ни с медицинските специалисти (МС) или здравните организации (ЗО), така че всички тези взаимодействия да се поддържат в почтеност и прозрачност.

Ние напълно подкрепяме Кодекса на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) за разкриването на индивидуалните трансфери на стойност от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни организации.

Считано от 01.01.2016 г. GSK преустанови плащания към медицински специалисти, които говорят за нашите лекарства с рецепта или ваксини, включително пред лица, които могат да предписват или да влияят върху предписването. От януари 2016 г. GSK престава да осигурява и финансова подкрепа директно на отделните медицински специалисти за участие в медицински конгреси. Тези промени изпреварват текущите кодекси в отрасъла и следователно изпреварват и другите в индустрията. Продължаваме да работим с медицинските специалисти за непромоционални дейности, като например клинични проучвания.

Съгласно кодекса, и до 30.06.2016 г., фирмите членуващи в EFPIA в цяла Европа, включително и GSK, се ангажират да публикуват индивидуалните трансфери на стойност направени през 2015 г., към МС и ЗО във връзка с лекарствата по лекарско предписание за всяко лице поотделно (като групирането е само по изключение).

Оповестяването включва, например, спонсорство за пътуване и регистрационни такси за участие в медицински конгреси, консултантски хонорари на МС за изнасяне на лекции или за водене на заседания, както и спонсорства и дарения към ЗО. Трансфери на стойност към МС и ЗО за дейности свързани с научноизследователска и развойна дейност ще се оповестяват като обобщено число. Оповестяването, което правим през месец юни 2016 г. съгласно кодекса на EFPIA се отнася за 2015 г., преди GSK да е преустановила плащанията към лекторите-медицински специалисти.

Вярваме, че това оповестяване ще допринесе за създаването на по-добро разбиране за начина, по който фармацевтичната индустрия работи с МС и ЗО. Като се имат предвид мерките, които GSK е въвела, ние се стремим да повишим доверието в медицинската професия и разбирането за това как и защо работим с тях за устойчиво подобряване на здравеопазването и в най-добрия интерес на пациентите. Повече информация за нашия подход към кодекса на EFPIA, за това как водим подобренията на практиките в отрасъла, както и значението на нашите партньорства МС и ЗО може да се открие по-долу и е изложена в по-големи подробности тук.

Нашето оповестяване за България може да се види тук.