Нашите мисия и стратегия

Нашата мисия е да помагаме на хората да правят повече, да се чувстват по-добре, да живеят по-дълго.

Дейността ни е фокусирана около осигуряването на три стратегически приоритета, които имат за цел увеличаване на растежа, намаляване на риска и подобряване на дългосрочните ни финансови резултати. Тези приоритети са: да развием диверсифициран глобален бизнес, да предоставим повече полезни продукти и да опростим работния модел.

Работейки отговорно и грижейки се за това нашите ценности да са въплътени в културата ни и в процеса на вземане на решения, ние се стремим по-добре да отговорим на очакванията на обществото.

Да развием диверсифициран бизнес

Нашата цел

Ние създаваме по-балансиран бизнес и продуктово портфолио, способни да доведат до устойчив ръст на продажбите.

Това е съсредоточено в нашите три работни области: лекарства по лекарско предписание, ваксини и продукти без рецепта.

През март 2015 г. придобихме поделението за ваксини на Новартис (с изключение на противогрипните ваксини) и комбинирахме нашия бизнес с продукти без рецепта, за да създадем нова компания.

Акценти

Оборот на групата 23.9 млрд. паунда
39% оборот на групата извън САЩ и Европа

Да предоставим повече полезни продукти

Нашата цел

Ние променихме организационния процес на научноизследователската и развойна дейност, така че тя да бъде в по-добро състояние да поддържа разработваните продукти, които предлагат полезни подобрения в лечението на пациентите и доставчиците на здравни услуги.

Като допълнение ние се фокусираме и върху подобряване на производителността и нормите на възвръщаемост в научноизследователската дейност.

Акценти

Потенциална възможност да подадем до 20 нови молекули до 2020 г.

На научно-изследователска среща през ноември 2015 представихме около 40 нови потенциални медикамента

За 80% от тях вярваме, че имат потенциал да бъдат първи в класа си

От тези 40 продукта в процес на разработка::

                - До 10 стартират фаза III през 2016/2017

                - До 20 стартират фаза II през 2016/2017

Да опростим работния модел

Нашата цел

Тъй като нашият бизнес продължава да променя формата си, ние променяме начина по който работим, така че да можем да намалим сложността и да станем по-ефективни.

Това освобождава ресурси за реинвестиране в други направления на бизнеса ни.

Отговорен бизнес

Нашата цел

Да бъдем отговорна компания е в центъра на нашата стратегия и това как ние успяваме е също толкова важно, колкото и това, което постигаме. Грижата за това нашите ценности да бъдат въплътени в културата ни и в процеса на  вземане на решения ни помага по-добре да отговорим на очакванията на обществото.

Акценти

82% резултат на Индекса за устойчивост Дау Джонс

100% от пазарите работят по новия ни оперативен модел