GSK ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДПОМАГА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПОСРЕДСТВОМ НЕЗАВИСИМО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

GSK България подкрепя образователни проекти за независимо медицинско обучение, организирано от трети страни в терапевтични области, които имат нужда от такова и при съществуващ взаимен научен интерес. GSK осигурява независима подкрепа – без участие или контрол на компанията върху който и да е аспект на проектите. Нашата цел е да осигурим още една възможност за развитието на медиците и съответно да направим още една стъпка за подобряване здравето на пациентите.

 

Детайлна информация за това как подпомагаме независимото медицинско обучение, както и Формата за кандидатстване можете да свалите от ТУК