Историческо наследство

ГлаксоСмитКлайн е прогресивна компания с вълнуващо бъдеще. Ние се грижим за изпълнението на нашата глобална цел – да подобрим качеството на човешкия живот за поколения напред.

Това обаче може да се постигне само, ако се гради върху основите на компании с традиции, довели до създаването на днешната организация и върху новаторските разработки на хората от недалечното минало. 

Ние винаги ще бъдем благодарни за постиженията на нашите основатели и ще се надяваме техният дух  на предприемачество да бъде пренесен напред от нашите нови фирмени пионери, докато градим това, към което се стремим – да бъдем лидери в нашата индустрия.

По-долу са представени някои от най-съществените ни постижения. Те са значими събития, които ще доведат до нови успехи и в бъдеще.

Историята на ГлаксоСмитКлайн може да намерите http://www.gsk.com/en-gb/about-us/our-history/