За нас

Ние сме глобална фармацевтична компания, водена от науката, със специална мисия – да помагаме на хората да правят повече, да се чувстват по-добре, да живеят по-дълго.

Днес все още има милиони хора, които нямат достъп до базисно здравеопазване, хиляди болести, за които няма адекватно лечение и милиони  хора, които ежедневно страдат от различни заболявания. Ние в GSK  искаме да променим това.

Целта ни е да бъдем една от най-иновативните, най-ефективните и най-доверените компании в областта на здравеопазването в световен мащаб.

Нашата стратегия е да предоставяме разнообразни висококачествени и необходими терапевтични продукти до възможно най-много хора чрез нашите три глобални бизнеса, научните ни и технически знания и умения, както и талантливите ни служители.

Нашите ценности и очаквания са в основата на всичко, което правим и са важна част от нашата култура.
Ценностите ни са: фокус върху пациента, прозрачност, уважение, почтеност.
Нашите очаквания са Courage, Accountability, Development, Teamwork (кураж, отговорност, развитие, екипна работа).

Развиваме три водещи световни бизнеса, които изследват, разработват и произвеждат иновативни фармацевтични лекарства, ваксини и лекарства без рецепта.

Отдадени сме на това да разширяваме достъпа до нашите продукти, така че повече хора да имат достъп до тях, независимо в коя точка на света живеят и дали могат да си ги позволят.

11,000

души се занимават с научноизследователска и развойна дейност в търсенето на нови лекарства, ваксини и продукти за здравеопазването

1-вата

фармацевтична компания, която се присъединява към кампания AllTrials за прозрачност на научните изследвания

Вижте всички наши ключови постижения

Като глобална компания в здравеопазването, ние поемаме някои от най-големите световни предизвикателства, свързани със здравеопазването.

Чрез предоставяне на устойчив бизнес, ние предлагаме ползи за здравето на пациентите и потребителите и подкрепа на обществото като цяло.

Всяко от нашите три бизнес направления използва търговската ни инфраструктура, интегрираните мрежи за доставка и значителното глобално присъствие на компанията. 

Промяна на облика на здравеопазването

Ние в GSK вярваме, че начинът, по който правим бизнес е също толкова важен, колкото и това какво правим - това е, което прави разлика - ние предизвикваме установените норми в индустрията като променяме начина си на работа.

Нашата история