Информация за заболявания

РОТАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Ротавирусната инфекция е една от най-честите причини за ПОВРЪЩАНЕ и ДИАРИЯ при новородените и малките деца. Тези симптоми може много бързо да причинят ТЕЖКО ОБЕЗВОДНЯВАНЕ, което да доведе до прием в болница.